...

 OM MIG...

Jag heter Camilla Wahlstedt och bor utanför Jönköping.

Energiarbete av olika slag, är min grundsten i livet. Yoga, Gong, klangskålar, meditation och Reiki finns där som support och reflektion oavsett vad som pågår gällande familj, relationer, hälsa, yrkesliv och fritidsintressen. Energiarbete på olika sätt ger mig kraft, trygghet, balans, vila, återhämtning, glädje, upptäckarlust, inspiration samt utmaning i både kropp, sinne och själ. Jag påminns om att jag duger precis som jag är och att jag är en del av "alltet". Jag är en energivarelse och jag får välja att leva mitt liv på mitt sätt. Jag är helt enkelt en lyckligare och bättre version av mig, när jag tar hand om mig själv och min energibalans.

Jag upplever att kombinationen av olika tekniker och yogaformer, anpassade efter individens förutsättningar och behov, alltid ger den bästa upplevelsen och det bästa resultatet. Jag anser att Yogan självklart ska vara ett tryggt och utvecklande redskap som utövas med glädje och lust. Min uppmaning är att göra yogan till sin egen. Prova olika yogaformer, lär dig traditionell klassisk yoga, känn in olika studios samt inspireras på workshops och av flera lärare - på så vis hittar du ditt "yoga-recept" som passar dig - här och nu.

Jag har hållit yogaklasser regelbundet sedan 2004, baserat på teknikerna från Kundaliniyoga, Meditation, Yinyoga, Ashtangayoga och Gongvila. Därutöver har jag medverkat i, samt arrangerat olika events, workshops, festivaler och Gongpujas. Jag höll mitt första yogaretreat med övernattning hösten 2018 (tema "Shakti"). Hösten 2019 höll jag ett nytt retreat med övernattning (tema "Restorative").  

Jag var tidigt nyfiken på meditation och den första meditationskursen hittade mig 1995. Mitt spirituella intresse väcktes och de kommande åren följdes av diverse spännande kurser och workshops. 

Yogan hittade mig 2002 i formen av Poweryoga. Jag gick min Kundaliniyoga-lärarutbildning 2004-2006 med Wiveca Leuchovius och Bhai Himat Singh som huvudansvariga lärare och har dessutom haft förmånen att ha Adam Svensson som min mentor. Ashtangayogan tog plats 2011 hos Anna Bjärkvik och det ledde inom kort till flertalet Ashtangayogalärarutbildningar för Manju Patthabi Jois. Längs vägen har jag fyllt på med Viryayoga, Yinyoga, Aerialyoga och flertalet meditationskurser. Min syn på yoga efter alla dessa år är: "all yoga är yoga". Det utvecklas olika yogaformer hela tiden men i grunden härstammar de från samma källa. Yogan anses var flera tusentals år gammal och har självklart både utvecklats och förändrats längs vägen och lär fortsätta att göra det. 

 Gongen tog tydlig plats i mitt liv 2008, då jag gick en första kurs för Gongmaster Don Conreaux. Därefter har jag fyllt på med flertalet fördjupningskurser för Gongmaster Mhetab Benton och Jens Zygar. Jag upplever att gongens ljud och vibrationer är balanserande och  helande - jag blev helt enkelt "förälskad" i dess effekter. En naturlig följd av att vara Gong-nörd är att man fyller på med andra fantastiska ljud i sin verktygslåda, så som klangskålar, trummor och stämgafflar m.m. Jag älskar meditativa "soundjourneys".

Under våren 2020 har jag utbildat mig till Reiki Master. Att vidareutbilda sig inom Reiki kändes naturligt då jag har många års erfarenhet av energiarbete från Yogan. Från och med hösten 2020 kan du uppleva Reiki med mig. Läs mer under Reiki här på sidan.

Mina yogaklasser finns på olika platser och studios, då jag inte har någon egen yogastudio. Under hösten 2020, håller jag en yogakurs (begränsat antal platser pga Corona-anpassning) på Lustfyllt utanför Habo. Jag håller även enstaka klasser (Yinyoga & Gongvila) på Ekbacken i Bondstorp.

Yogan påminner mig om att jag är en "human-being" och inte den vardagliga ekorrhjuls-versionen som agerar mer likt en "human-doing".


Det finns olika vägar att gå gällande Kundaliniyoga - den personliga, fria och upplevelsebaserade vägen "your way" som jag kallar det... där man låter de positiva effekterna/de egna resultaten vägleda ens urval och utövande. Jag har valt att kliva av den traditionella vägen "Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan". Traditionell kundaliniyoga utförs extremt specifikt enligt läraren som byggde upp den här yogaformen i väst på 60-talet. Där finner man tydliga inslag av bland annat sikhism, osund kvinnosyn samt direktiv gällande levnadssätt som jag personligen ej står bakom, varmed att jag tar avstånd från den traditionella kundaliniyogan och endast lär ut vissa tekniker från denna yogaform. Det är tekniker som jag själv upplever naturliga, effektiva och som är snarlika de jag finner i andra yogaformer samt holistiska hälsometoder. Allt annat som en amerikansk vinstdrivande organisation påstår sig vara "den enda sanna KY enligt YB" har jag valt att avstå ifrån.