...

Min viktigaste uppgift är att skapa ett tryggt space för dig - att uppleva Yoga, samt att göra Yogan till din. 

Yogan påminner mig om att jag är en "human-being" och inte den vardagliga ekorrhjuls-versionen som agerar mer likt en "human-doing".


Jag heter Camilla Wahlstedt och bor utanför Jönköping.

                        Energiarbete av olika slag, är min grundsten i livet.                                  Energiarbete på olika sätt ger mig kraft, trygghet, balans, vila, återhämtning, läkning, glädje, upptäckarlust, inspiration samt utmaning i både kropp, sinne och själ. Jag påminns om att jag duger precis som jag är och att jag är en del av "alltet". Jag är en energivarelse och jag är helt enkelt en lyckligare och bättre version av mig, när jag tar hand om mig själv och min energi. 

Yoga, Fly Yoga, Yoga Nidra, Gong, klangskålar, meditation, Akupressur enligt TKM, Qigong och Reiki är mina redskap i vardagen, oavsett vad som pågår gällande familj, relationer, hälsa, yrkesliv och fritidsintressen. 

Jag anser att Yoga ska vara ett tryggt och utvecklande redskap som utövas med glädje och lust. Min uppmaning till dig är att göra Yogan till din. Prova olika yogaformer, lär dig traditionell klassisk yoga, prova yoga på olika yogastudios och för olika yogalärare - på så vis hittar du ditt "yoga-recept" som passar dig - här och nu. Kanske behöver du ett annat "yoga-recept" nästa år..., livet är föränderligt och våra behov skiftar. Jag upplever att kombinationen av olika tekniker och yogaformer, anpassade efter individens förutsättningar och behov, alltid ger den bästa upplevelsen och det bästa resultatet.

Jag har hållit yogaklasser regelbundet sedan 2004. Mina utbildningar och erfarenheter kommer från Kundaliniyoga, Yinyoga, Ashtangayoga, GongYoga, FlyYoga, Yoga Nidra, Gongvila och meditation. Därutöver har jag medverkat i, samt arrangerat olika events, workshops, festivaler och Gongpujas. Några av de retreats som jag har arrangerat är; Shakti retreat, Restorative retreat och Sinnenas retreat.

Jag var tidigt nyfiken på meditation och den första meditationskursen (shamansk trummeditation) hittade mig 1995. Mitt spirituella intresse väcktes och de kommande åren följdes av diverse spännande utbildningar och workshops. 

Yogan hittade mig 2002 i formen av Poweryoga. Jag gick min Kundaliniyoga-lärarutbildning 2004-2006 med Wiveca Leuchovius och Bhai Himat Singh som huvudansvariga lärare och har dessutom haft förmånen att ha Adam Svensson som min mentor. Ashtangayogan tog plats 2011 hos Anna Bjärkvik och det ledde inom kort till flertalet Ashtangayogalärarutbildningar för Manju Patthabi Jois. Längs vägen har jag fyllt på med Viryayoga, Yinyoga, GongYoga, Aerialyoga, Yoga Nidra samt flertalet meditationskurser. 

Min syn på yoga efter alla dessa år: "yoga är yoga" oavsett namn/form/tradition. Det utvecklas olika yogaformer hela tiden men i grunden härstammar de från samma källa. Yogan anses var flera tusentals år gammal och har självklart både utvecklats och förändrats längs vägen och lär fortsätta att göra det. 

 Gongen tog tydlig plats i mitt liv 2008, då jag gick en första kurs för Gongmaster Don Conreaux. Därefter har jag fyllt på med flertalet fördjupningskurser för Gongmaster Mhetab Benton och Jens Zygar. Jag upplever att gongens ljud och vibrationer är balanserande och  helande - jag blev helt enkelt "förälskad" i dess effekter. En naturlig följd av att vara Gong-nörd är att man fyller på med andra fantastiska ljud i sin verktygslåda, så som klangskålar, trummor och stämgafflar m.m. Jag älskar meditativa "soundjourneys" som innehåller fler instrument än Gong.

Under våren 2020 utbildade jag mig till Reiki Master. Att vidareutbilda sig inom Reiki kändes naturligt då jag har många års erfarenhet av energiarbete och healing från diverse yogatraditioner. Läs mer under Reiki här på sidan.

Vintern 2021, blev jag diplomerad till Akupressör/Stressterapeut på Axelssons, enligt Traditionell Kinesisk Medicin. Mer info om dessa behandlingar kommer under 2022 på en ny hemsida: www.qienergi.se