...

 Om mig... 

Jag heter Camilla Wahlstedt och bor utanför Jönköping.

Jag var tidigt nyfiken på meditation och den första meditationskursen hittade mig 1995. Parallellt med ett mer fysiskt inriktat hälsointresse (jag var aerobicsinstruktör på den tiden) så följde diverse spännande alternativa kurser och workshops. Mitt spirituella intresse hade väckts.

Yogan hittade mig 2002 och först i formen av Poweryoga. Kort därefter hittade jag Kundaliniyogan, vilken har varit min grunddisciplin i många år. Längs vägen har jag fyllt på med Viryayoga, Ashtangayoga, Yinyoga, Aerialyoga och flertalet meditationskurser. Min syn på yoga efter alla dessa år är: "all yoga är yoga". Det utvecklas olika yogaformer hela tiden men i grunden härstammar de från samma källa. Yogan anses var flera tusentals år gammal och har självklart både utvecklats och förändrats längs vägen och lär fortsätta att göra det. Man får prova sig fram till dess att man hittar den yogaform som behövs i livet just nu.

 Jag upplever att kombinationen av de olika teknikerna/yogaformerna, anpassade efter individens förutsättningar och behov, alltid ger den bästa upplevelsen och det bästa resultatet. Därtill bör man komma ihåg att  Yogan självklart ska vara ett tryggt och utvecklande redskap som utövas med glädje och lust.

Jag har hållit yogaklasser regelbundet sedan 2004, baserat på teknikerna från Kundaliniyoga, Meditation, Yinyoga samt Ashtangayoga. Därutöver har jag medverkat i, samt arrangerat olika events med Gongbad och Gongmeditationer. Jag höll mitt första yogaretreat med övernattning (tema "Shakti") hösten 2018. Hösten 2019 höll jag ett nytt retreat med övernattning (tema "Restorative Retreat"). Planen var att hålla retreat även till hösten 2020 men med anledning av restriktioner pga Corona, så pausar jag hösten 2020 och så siktar vi hösten 2021 istället. 

Jag gick min Kundaliniyoga-lärarutbildning 2004-2006 med huvudlärarna Wiveca Leuchovius och Bhai Himat Singh och har dessutom haft förmånen att ha Adam Svensson som min mentor. Det var Anna Bjärkvik som fick mig att börja med Ashtangayoga 2011. Det ledde inom kort till flertalet Ashtangayogalärarutbildningar för Manju Patthabi Jois. Som strössel på dessa utbildningar så har jag även hunnit med ett flertal fördjupningskurser samt några alternativa holistiska kurser.

 Gongen tog tydlig plats i mitt liv 2008, då jag gick en första kurs för Gongmaster Don Conreaux. Därefter har jag fyllt på med flertalet fördjupningskurser för Gongmaster Mhetab Benton och Jens Zygar. Jag upplever att gongens ljud och vibrationer är balanserande och  helande - jag blev helt enkelt "förälskad" i dess effekter. En naturlig följd av att vara Gong-nörd är att man fyller på med andra fantastiska ljud i sin verktygslåda, så som klangskålar, trummor m.m.

Under våren 2020 har jag mig till Reiki Master och kommer till hösten 2020, att erbjuda Reikibehandlingar till prova-på-pris. Att vidareutbilda sig inom Reiki känns naturligt då jag har många års erfarenhet av energiarbete från Yogan. Till hösten kan du uppleva Reiki hos mig, till prova-på-pris. Läs mer under "klasser" här på sidan.

Yoga och energiarbete av olika slag, är min grundsten i livet. De verkar som mitt ankare när livet är intensivt och krävande. Yoga-Gong-Meditation-Reiki finns där som support oavsett vad som pågår gällande familj, relationer, hälsa och yrkesliv. Det ger mig kraft, trygghet, balans, vila, återhämtning, glädje, upptäckarlust, inspiration samt utmaning i både kropp, sinne och själ. Jag påminns om att jag duger precis som jag är, att jag är en del av "allt", en energivarelse och att jag får välja att leva mitt liv på mitt sätt. Att rulla ut min yogamatta och vara öppen för det som behövs i stunden skapar spegling och kontakt med mig själv - både gällande yogan och livet utanför yogamattan. Jag är helt enkelt en lyckligare och bättre version av mig själv - till fördel för min omgivning -  när jag tar hand om mig själv och min energibalans. 

Mina yogaklasser finns på olika platser och studios, då jag inte har någon egen yogastudio. Under hösten 2020, håller jag en yogakurs (begränsat antal platser pga Corona-anpassning) på Lustfyllt utanför Habo. Jag håller även några enstaka klasser (Yinyoga & Gongvila) i Bondstorp.

Yogan påminner mig om att jag är en "human-being" och inte bara den vardagliga ekorrhjuls-versionen som mer agerar som en "human-doing".


Det finns olika vägar att gå gällande Kundaliniyoga - den personliga, fria och upplevelsebaserade vägen "your way" som jag kallar det... där man låter de positiva effekterna och de egna resultaten vägleda ens utövande. Jag har valt att kliva av den traditionella vägen "Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan". Traditionell kundaliniyoga utförs extremt specifikt enligt läraren som byggde upp den här yogaformen i väst på 60-talet. Där finner man tydliga inslag av bland annat sikhism, hierarki/osund kvinnosyn samt direktiv gällande levnadssätt som jag personligen ej står bakom, varmed att jag endast lär ut vissa tekniker från Kundaliniyogan. Det är tekniker som jag själv upplever naturliga, effektiva och som har gett mig positiva effekter. Det är tekniker som är snarlika de jag finner i andra yogaformer samt holistiska hälsometoder. Allt annat som enligt en vinstdrivande organisation påstår sig vara "den enda sanna KY enligt YB" har jag valt att avstå ifrån.