"ENERGIARBETE"

YOGA 

INFO OM UTOMHUS-YOGA SOMMAREN 2021

FINNER DU UNDER KLASSER!


Yogan är upplevelsebaserad...  "Hur ankrar den i mig, vad känner jag, hur påverkar den mig samt vilka effekter upplever jag".

Mitt mål är att vi alla ska känna att yogan är vår egen, ingen annan känner din kropp som du själv. Du väljer det du vill ta till dig, det du vill utforska och du tar ansvar för din hälsa och din yogapraktik. Jag delar med mig av yogans tekniker och möjligheter. Du bygger upp din yoga-verktygslåda med de tekniker som passar dig bäst.

Min uppgift som yogalärare är att hålla space för alla, att kunna uppleva yoga = föreningen mellan kropp-själ-sinne-hjärta, samt att anpassa yogaklassen för gruppen och energin just den dagen. 

Mina yogaklasser bygger på medveten närvaro. Att vara mindful i våra fysiska rörelser/positioner, i meditation, i andningsövningar och när vi chantar. Dessa olika tekniker kan ge ökad självkännedom, en bättre balans i "kropp - sinne - själ" samt en tydlighet kring den egna kraften och potentialen som finns bortanför känslokaos och tankesnurr.

Yogans tekniker sägs kunna balansera hormonsystemet, stärka nervsystemet, släppa på spänningar i kroppen, frigöra känslomässiga blockeringar samt öka flödet av och tillgång till vår livsenergi/prana/Kundalini/Ki/Chi... kärt barn har många namn.

På mina yogaklasser kombinerar jag traditionella tekniker från Yinyoga, Kundaliniyoga och Ashtangayoga. Dessa kombineras med olika varianter av Pranayama (andningstekniker) och meditationer. Dessutom är oftast Gongar eller klangskålar med som djupavslappnande/meditativ förstärkare vid den avslutande längre vilan. I respektive klassbeskrivning framgår fokuset på yogaklassen samt vilka traditioner/yogaformer som inspirerar just den klassen.

MEDITATION


Meditation handlar om att vara uppmärksam i nuet, utan att störas av yttre eller inre distraktion. Tankar kommer och går och det handlar om att notera det du upplever, känner och tänker, här och nu - utan att analysera eller döma. Att låta hjärnan ha sin process och samtidigt ankra i sitt andetag, i ett varsevarande.

Regelbunden meditation sägs öka din kreativitet, din livsglädje och ditt välmående. Forskning har dessutom visat att meditation kan hjälpa mot depression och ångest.

Det finns många olika tekniker, som alla har samma syfte - att flytta fokus för att komma i kontakt med sina sinnen, sitt innersta väsen och det som kan benämnas som varsevarande. Meditation kan vara ett inre fokus där man fokuserar på att lyssna på och connecta med kroppen. Det kan vara ett yttre fokus, exempelvis 5 minuters upplevelse av  en vacker tavla, där man fokuserar på att ta in färgerna i tavlan, hur färgerna blandas och tonar in i varandra, linjer, former, strukturer... att notera hur dina sinnen påverkas av tavlan, vad får du för associationer, känslor och upplevelser när du betraktar - att vara fullständigt närvarande i just den stunden. Det kan likaväl vara att stå och diska och vara fullt uppmärksam på vattnet mot huden, doften av diskmedlet, den visuella upplevelsen av löddret, ljudet av skramlande porslin i diskbaljan - alla uppmärksamhet på "här och nu" utan annan distraktion.

"Meditation is sometimes like taking a mental shower"